Back to All Events

100 jaar sterke vrouwen in Den Helder

Op 28 september 1919 trad de wet Marchant in werking. Door die wet kregen de vrouwen in Nederland actief kiesrecht en daarmee dezelfde rechten als de mannen. Vanaf die datum mochten vrouwen stemmen en konden zij verkozen worden. De wet was op 9 mei in de Tweede Kamer en op 10 juli in de Eerste Kamer aangenomen. Het is dit jaar dus honderd jaar geleden dat ook in ons land de gelijkberechtiging van vrouwen, na vele jaren strijd, een belangrijke stap vooruit maakte.

Over de hele wereld is het op 8 maart Internationale Vrouwendag. Die datum is ontleend aan het feit dat in 1908 in New York de eerste staking van vrouwen heeft plaatsgevonden.

Vorig jaar kreeg de HHV de vraag of zij ook eens een lezing over vrouwen van Den Helder wilde organiseren. Een paar van onze leden zijn met die vraag aan de slag gegaan. Landelijk is er veel over de vrouwenemancipatie te vertellen, maar hoe waren de afgelopen honderd jaar in Den Helder? Is de rol van de vrouwen in Den Helder afwijkend geweest van de rest van ons land? En zo ja, waarom en hoe dan?

Het antwoord was snel duidelijk: Den Helder is de stad van sterke vrouwen. Ondersteund met beeld en geluid vertellen diverse spreeksters het verhaal over de vrouwen van Den Helder, het geeft een ludieke kijk op de voorbije honderd jaar.

Voor meer informatie, zie hier.

Later Event: March 29
A Mic of ones own