Back to All Events

Man, wees gelukkig en emancipeer

Volgens het Global Gender Gab Report 2018 duurt het nog 202 jaar voordat de politieke- en economische emancipatie van vrouwen gelijk is aan die van mannen.

Ervan uitgaande dat gelijkwaardigheid tussen mensen iets is waar iedereen baat bij heeft, luidt de existentiële vraag; wat kan de rol van mannen zijn om emancipatie van beide seksen in de hoogste versnelling te zetten? Of hebben mannen het daarvoor momenteel te moeilijk? Staat mannelijkheid onder druk, onder meer omdat het oerbeeld van de stoere, onafhankelijke man ook een deprimerend keurslijf is? Tijd voor een goed gesprek over de toekomst van de menselijke man en vrouw. Dus Mannen & Vrouwen, jouw geluk begint bij dit gesprek!

De sprekers zijn deze middag Jens van Tricht, hij runt een organisatie die mannen-emancipatie bevordert. Sunny Bergman is documentairemaakster en onder andere bekend van Sletvrees en Beperkt Houdbaar. Haar nieuwste documentaire gaat over 'De man in de 21 eeuw'. Lector Symen van de Zee onderzoekt stereotypering van sekserollen door opvoeding en onderwijs. Ilias Mahtab, publicist en beleidsmaker, is moderator van dienst en auteur van het Volkskrant-artikel: Man, durf gelukkig te zijn, emancipeer jezelf.

Voor meer informatie, zie hier.

Later Event: March 26
Kiesrecht tour