Back to All Events

Manifestatie Hart boven Hard - Laat je stem horen

Haat en onverdraagzaamheid zijn in heel Europa in opmars. Dit is een bedreiging voor de rechtsstaat en onze vrije en solidaire samenleving. Op 23 mei kiezen we een nieuw parlement voor Europa. Een kans om een grens te trekken en op te staan tegen dat wat onze waarden bedreigt.

Op 19 mei tonen wij ons hart:

Voor vrede, mensenrechten en gelijke kansen, en een samenleving waar we discriminatie en uitsluiting actief bestrijden. Met sprekers uit binnen- en buitenland over een fair en ambitieus klimaatbeleid, een eerlijke economie en een gelijkwaardige en vreedzame samenleving en optredens van Fresku, Sabrina Starke, Kasba en Onias Landveld.

Hou dit event in de gaten voor meer nieuws over sprekers en het volledige programma.

Voor meer informatie over het initiatief Hart boven Hard, ga naar onze website https://www.hartbovenhard.nu

Dit initiatief wordt gesteund door onder anderen Stichting Democratie en Media en European Cultural Foundation. The European Cultural Foundation steunt dit initiatief omdat het Europa op een nieuwe manier bekijkt als open en democratische plek en zij dit belangrijk vinden.

English version:

Hatred and intolerance are on the rise throughout Europe. This is a threat to our free and inclusive society. On 23rd May we will choose a new parliament for Europe. This is a chance to draw a line and stand up to what threatens our values.

On May 19th we will take a stand for what we believe in:

For peace, human rights, equal opportunities, and a society where we actively challenge discrimination and exclusion. Dutch and international speakers will speak about the need for ambitious climate policy, a fair economy, equality and peaceful society - and there will be performances by Fresku, Sabrina Starke, Kasba and Onias Landveld.

Park Transwijk
For more information about the initiative Hart boven Hard, go to our website https://www.hartbovenhard.nu

This initiative is supported by, amongst others, Stichting Democratie en Media and the European Cultural Foundation. The European Cultural Foundation supports this initiative as it is rethinking Europe as an open and democratic space. We think this is important.