Back to All Events

TALK: Hoe racistisch is Nederland?

Weekblad De Groene Amsterdammer bracht in kaart hoe de maatschappelijke verhoudingen verhard zijn en racisme stap voor stap werd genormaliseerd.

‘Het publieke debat is de afgelopen decennia drastisch veranderd. Weekblad De Groene Amsterdammer bracht in kaart hoe de maatschappelijke verhoudingen verhard zijn, racisme stap voor stap werd genormaliseerd en de negatieve beeldvorming over groepen met een migratieachtergrond steeds meer in de media werd versterkt.

Aan de hand van een groot dataonderzoek door Groene-redacteuren Rasit Elibol en Jaap Tielbeke en UvA-onderzoeker Sal Hagen is te zien hoe 'radicaal’ steeds meer bij ‘islam’ wordt geplaatst of hoe politici het in de Tweede Kamer steeds vaker hebben over de multiculturele samenleving. Wat is de betekenis van deze onderzoeksresultaten? Wat is de reactie van Nederlanders met een migratieachtergrond en hoe verstevigen zij hun maatschappelijke positie in een verharde maatschappij?

Rasit Elibol, (redacteur De Groene Amsterdammer), Sal Hagen (onderzoeker Open Intelligence Lab/Uva), Kiza Magendane (schrijver en beleidsondernemer), Surya Nahumury (cultureel antropoloog, schrijver, ondernemer), Jaap Tielbeke (redacteur De Groene Amsterdammer), Tamar de Waal (rechtsfilosoof en universitair docent Erasmus School of Law).

Voor meer info, kijk hier.