Back to All Events

Lezingenreeks ‘Stad & Universiteit’: Betsy Bakker-Nort (door Mineke Bosch)

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) organiseert een interessante lezingenreeks in de Universiteitsbibliotheek. Van januari tot en met mei 2019 vindt er elke maand een lezing over een bijzondere RUG-hoogleraar of RUG-student plaats die zijn of haar relatie tot Groningen belicht. Op 28 mei houdt prof. Mineke Bosch een lezing over Betsy Bakker-Nort. De lezing is gratis toegankelijk en iedereen is welkom. 

Voor meer info, kijk hier.